Worthless Definition - Kimberlyn Unscripted.

Att hicka

Hicka kan också beskrivas som hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall vilket låter ganska komplicerat, invecklat och kanske rentav onödigt men då skall man ta i beaktande att de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen inte på något sätt bryr sig i hur man beskriver dom utan dom nöjer sig med att bli kallade för antingen hicka eller hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall. Skulle man nu ha svårt att uttala hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall på ett lugnt och avslappnande sätt så går det ju alldeles fint att bara säga hicka!